logo
img

Việt Nhân

Hotline: 028 66 82 44 77 - 0911.048.571

Dịch vụ Domain - tên miền

 • Tên miền (Domain name) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn kèmvới tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Tên miền là duy nhất và được cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
 • Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info...)
 • Tên miền quốc gia dạng: www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn,.gov.vn...)
img

Bảng giá dịch vụ Domain - tên miền

 • Mô tả
 • Phí cài đặt
 • Phí duy trì
 • Tổng cộng
  I.TÊN MIỀN
 • 1. .com/ net/ org/ info/ biz/ us
 • Miễn phí
 • 300.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 2. .cc
 • Miễn phí
 • 730.000 VNĐ
 • 730.000 VNĐ
 • 3. .ws (4 kí tự trở lên)
 • Miễn phí
 • 262.000 VNĐ
 • 262.000 VNĐ
 • 4. .tv
 • Miễn phí
 • 850.000 VNĐ
 • 850.000 VNĐ
 • 5. .mobi
 • Miễn phí
 • 430.000 VNĐ
 • 430.000 VNĐ
 • 6. .eu
 • Miễn phí
 • 260.000 VNĐ
 • 260.000 VNĐ
 • 7. .asia
 • Miễn phí
 • 355.000 VNĐ
 • 355.000 VNĐ
 • 8. .com.vn*
 • 350.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 700.000 VNĐ
 • 9. .vn*
 • 350.000 VNĐ
 • 480.000 VNĐ
 • 830.000 VNĐ
 • 10. .net.vn–.edu.vn –.org.vn**
 • 350.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 700.000 VNĐ
 • 11. .gov.vn ***
 • 350.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 700.000 VNĐ
  II. HỢP ĐỒNG THANH TOÁN
 • 1.Thời hạn hợp đông tối thiểu
 • 01 năm
 • 2. Thanh toán trước
 • 01 năm / 1lần
  III. GHI CHÚ
 • 1.Tên miền *
 • Tên miền được đăng ký tự do cho mọingười.
 • 2.Tên miền **
 • Tên miền cần thêm 1 số giấy chứng nhậnriêng.Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
 • 3. Tênmiền***
 • Tên miền chỉ được cungcấp cho cơquan chínhquyền.
Kho
Giao diện