logo
img

Việt Nhân

Hotline: 028 66 82 44 77 - 0911.048.571

Dịch vụ cloud server đúng chuẩn quốc tế

 • Tính Sẵn sàng cao
 • Hoạt động linh hoạt
 • Backup an toàn dữ liệu
 • Quản lý dễ dàng
 • Hệ điều hành mẫu đa dạng
img

Bảng giá dịch vụ Cloud server

 • Cấu hình
 • CS1
 • CS2
 • CS3
 • CS4
 • CS5
 • Core
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • RAM
 • 2GB
 • 4GB
 • 6GB
 • 10GB
 • 16GB
  Lưu trữ
 • Turbo SSD
 • 100 GB
 • 100 GB
 • 100 GB
 • 100 GB
 • 100 GB
 • Sao lưu
 • Hàng ngày
 • Hàng ngày
 • Hàng ngày
 • Hàng ngày
 • Hàng ngày
  Internet
 • Băng thông
 • 100 Mb/s
 • 100 Mb/s
 • 100 Mb/s
 • 100 Mb/s
 • 100 Mb/s
 • Lưu lượng
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Địa chỉ IP
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Hạ tầng mạng
 • 1Gb/s
 • 1Gb/s
 • 1Gb/s
 • 1Gb/s
 • 1Gb/s
  Các dịch vụ đi kèm
 • OS
 • Độc lập
 • Độc lập
 • Độc lập
 • Độc lập
 • Độc lập
 • Uptime
 • 99.99%
 • 99.99%
 • 99.99%
 • 99.99%
 • 99.99%
 • 24 Tháng
 • 550.000
 • 750,000
 • 1,150,000
 • 1,700,000
 • 2,100,000
 • 12 tháng
 • 575,000
 • 800,000
 • 1,200,000
 • 1,750,000
 • 2,150,000
 • 6 tháng
 • 600,000
 • 850,000
 • 1.250,000
 • 1,800,000
 • 2,200,000
  Mở rộng tài nguyên
 • Tài nguyên
 • Đơn vị
 • Giá thành (Tháng/VNĐ)
 • Ram
 • 1GB
 • 100.000
 • CPU
 • 1Core
 • 2Core
 • IP
 • 1
 • 150.000
 • Lưu trữ
 • 100GB
 • 250.000
Kho
Giao diện